Istoricul comunei

Populaţia acestei comune se pierde în îndepărtata epocă a pietrei şi bronzului, când omul preistoric a găsit aici locuri prielnice de viaţă. Acest lucru poate fi dovedit de descoperirile arheologice care au scos la iveală aşchii de silex, topoare şi arme de vânătoare datate din neoliticul mijlociu cu o vechime de 900-300 ani î.Hr. descoperiri făcute la hotarul satului Strâmbu cu judeţul Maramureş.
Primele documente scrise despre satele comunei Chiuieşti apar în secolul al XII-lea cînd sau organizat primele cancelarii şi arhive.
În ceea ce priveşte atestarea documentară între cele mai vechi sate atestate documentar este satul Chiuieşti în a doua jumătate a secolului al XV-lea mai precis în anul 1467. În a doua jumătate a secolului al XVI-lea în anul 1588 sunt semnalate alte două localităţi Măgoaja şi Strămbu.
În anul 1956 sunt atestate 4 sate componente ale comunei Chiuieşti, şi anume Huta, Dosul Bricii, Valea Căşielului şi Valea lui Opriş.

Chiuiești pe Harta Iosefină a Transilvaniei, 1769-1773.
(Click pentru imagine interactivă)