Schitul Fanti

Pe o terasă îngustă din stânga Văii Fanti, acolo unde pâraiele Negri și Hanciului ies din păduri pline de miresme și taine pentru a-și împreuna șuvițele de apă, lângă un măr bătrân numit după culoarea roadelor mărul roșu, un vag contur de fundații, niște pietre ce par a fi fost cândva parte dintr-un zid. Câteva fărâme de tencuială albă scoase la iveală de o brazdă prea adânc trasă cu tractorul și mereu împrospătata aducere aminte, mărturisesc că aici s-ar fi aflat oarecând niște construcții.
În tradiția satului Strîmbu, se păstrează amintirea unui așezământ monahal Mănăstirea Fanti, înălțat într-o străvechime uitată.